VÄLKOMMEN TILL TECKENFÖRLAGETS I BROMMA OFFICIELLA HEMSIDA
 
 
teckenforlaget.info
                                                                                                                           
 
                                                          Om  Teckenförlaget i Bromma 2018
                                                          Hörsel- och talpedagog Elisabeth A Malmgren
                                    Stockholm 2016-01
                       Vi ger ut kända barnböcker med tecken för hörande barn tryckta och elektroniska. För att talskadade barn skall förstå och utveckla sitt tal behöver en del av dem hjälp av tecken som är en naturlig utveckling av kroppsspråket. Tecknen är tagna från dövas teckenspråk.
                   Tecknen blir en språngbräda och genväg för vidare talutveckling som är oerhört betydelsefull. Om man läser och tecknar sagor för barnen redan från tidig ålder kommer deras språk-utveckling att påverkas mycket positivt. Tryckta och elektroniska teckenböcker kan användas av hörande barn som är talskadade, utvecklingsstörda, rörelsehindrade eller lätt hörselskadade och de som behöver tecken som stöd till talet. Även invandrare är en grupp som också behöver tecken i ett tidigt skede. Dessa barn kan snabbt ta till sig och uttrycka sig med tecken, medan de successivt lär sig svenska,
                       För att tillgodose barnens olika behov har de flesta ord i texten ett motsvarande tecken. Den vuxne kan själv välja ut de tecknen som just då är aktuella för barnets utvecklingsnivå, steg för steg utöka antalet tecken och efter hand teckna korta fullständiga meningar.
                       "Läsa" med hjälp av tecken!
När barnen känner igen förstår tecknen i boken, så kan barnet själv "läsa" och förstå bokens innehåll och får träning i att bilda fullständiga meningar.
                        För att kunna använda våra teckenböcker måste man ha gått på flera teckenkurser eller fått annan tecken handledning.
                        Våra teckenböcker är också värdefulla som läroböcker i tecken till tal. Därför är de tänkta att användas bl.a. i studiecirklar, av personal på förskola, fritidshem, och skolor. De är även lämpliga för föräldrar och andra som kommer i kontakt med med barn som behöver tecken som stöd till talet. Vidare kan teckenböckerna användas i skolan för  att träna läsning, svenska, och teckenavläsning. Vi kommer  fortsätta att ge ut Elektroniska teckenböcker numera 24 stycken med tecken samt  22 utan tecken samt 7 tryckta teckenböcker !
                    
                         
 
                                                                                              

                                       
TECKENFÖRLAGET I BROMMA
FÖRLAGSCHEF ELISABETH A MALMGREN
 
Snörmakarvägen 2168 38 Bromma
Tel: 08-377731
 
© Copyright 2000 - 2018